TworzymyGłos Regionu

Kulturowe dziedzictwo historycznej ziemi wschowskiej (...)

Nagrania z konferencji

Czwartek, 12 listopada 2020 o 11:15, aktualizacja Czwartek, 12 listopada 2020 o 20:59, autor: 0 976
Kulturowe dziedzictwo historycznej ziemi wschowskiej (...)

W dnia 22-23 października 2020 r. odbyła się 14 konferencja z cyklu spotkań poświęconych kulturowemu dziedzictwu historycznej ziemi wschowskiej i pogranicza wielkopolsko-śląskiego. Tym razem obrady toczyły się wokół tematu samej granicy. W trybie hybrydowym: on-line oraz na miejscu we Wschowie i Lesznie - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego - wygłoszono 18 referatów przygotowanych przez 20 badaczy: archeologów, historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, teologów, reprezentujących środowiska muzealne, uniwersyteckie oraz regionalistów (Uniwersytety: Jagielloński, Łódzki, Wrocławski, Zielonogórski, Akademia Pomorska w Słupsku, Friedrich-Christian-Lesser- Stiftung, Muzeum Okręgowe w Lesznie i Muzeum Ziemi Wschowskiej, Archiwum Państwowe w Lesznie, Fundacja Pałac Bojadła, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, Klasztor Franciszkanów w Woźnikach). 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Czas A.R.T. i Muzeum Okręgowe w Lesznie dziękują wszystkim prelegentom za wartościowe wypowiedzi, głosy w dyskusji oraz obecność: osobistą i poprzez Internet. Owoce Państwa pracy ukażą się w recenzowanej publikacji.
Dziękujemy Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i Powiatowi Wschowskiemu za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia; firmie KAJA Komputer za obsługę internetową, która pozwoliła na zorganizowanie konferencji on-line, TV Warta, która zarejestrowała całość obrad. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Wojewoda Lubuski, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marszałek Województwa Lubuskiego, Starostwa Wschowski, Starosta Leszczyński i Prezydent Miasta Leszna.  

Nagrania z konferencji (dostępne w kilku linkach:

22.10.2020, Zamek Królewski we Wschowie

Grzegorz Bosy, Fundacja Pałac Bojadła, Krajobraz kulturowy pogranicza śląsko-wielkopolskiego w połowie XVIII w. w świetle Atlasu wojennego Śląska Christiana Friedricha von Wredego

Monika Cepil, Marek Sobczyński, Uniwersytet Łódzki, Historyczna granica wielkopolsko-śląska jako przedmiot analiz polskiej geografii historycznej i politycznej

Barbara Ratajewska, Archiwum Państwowe w Lesznie, Polsko-niemiecka granica na pograniczu leszczyńsko-wschowskim w dwudziestoleciu międzywojennym (czyta Marta Małkus)

Tomasz Nodzyński, Uniwersytet Zielonogórski, Osobliwości kształtowania się granicy polsko-niemieckiej na odcinku zachodniowielkopolskim w latach 1919-1920


>>>>https://meet.netpak.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=e307f3bce0764f2e8753636c263c9a30c7a0e247-1603350052369


Adrian Gendera, Uniwersytet Wrocławski, W służbie państwa i społeczeństwa. Straż Celna południowo-zachodniej Wielkopolski 1921–1928

Wiesław Maciuszczak, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, W codziennej służbie. Inspektorat Graniczny nr 11 Straży Granicznej w Lesznie w latach 1928-1939

Marceli Tureczek, Uniwersytet Zielonogórski, Pogranicze polsko-niemieckie od Międzychodu do Leszna w świetle prasy zachodniej Wielkopolski 1920–1933

Olgierd Kiec, Uniwersytet Zielonogórski, Protestantyzm na pograniczu śląsko-wielkopolskim w latach 1920-1939. Struktury –idee – aktorzy

>>>>https://meet.netpak.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=e307f3bce0764f2e8753636c263c9a30c7a0e247-1603360597387


Adrian Gendera, Uniwersytet Wrocławski, W służbie państwa i społeczeństwa. Straż Celna południowo-zachodniej Wielkopolski 1921–1928, część druga wystąpienia

>>>>https://meet.netpak.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=e307f3bce0764f2e8753636c263c9a30c7a0e247-1603359249363


Bartosz Tietz, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Od kasztelanii przemęckiej po zaranie ziemi wschowskiej

Marcin Klemenski, Uniwersytet Jagielloński, Bolko II Mały wobec pogranicza polsko-śląskiego – przykład księstw głogowskiego i siewierskiego

Przemysław Wojciech, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Johann Lehmann "O Serapisie, najważniejszym bóstwie egipskim" z 1666 roku. Promocja publikacji wydanej z okazji 350.rocznicy introdukcji Johanna Lehmanna na pastora luterańskiej parafii staromiejskiej we Wschowie.


>>>>https://meet.netpak.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=e307f3bce0764f2e8753636c263c9a30c7a0e247-1603369183357


23.10.2020 Muzeum Okręgowe w Lesznie

Jerzy Łojko, Konin, Przestrzeń społeczna i granice administracyjne. Mieszczanie ziemi wschowskiej w księgach przyjęć do prawa miejskiego Gostynia, Kościana i Poznania

o. Alojzy Pańczak OFM, Woźniki, Pogranicze i inne kraje w świetle kronik Bernardynów.

Dariusz Czwojdrak, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Bartłomiej Kopaczyński, Dawna granica polsko-niemiecka w krajobrazie. Odcinek Świętno – Szemzdrowo (G 553 – H 101)

Karsten Holste, Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung, Jakie znaczenie miała granica ze Śląskiem dla mieszkańców miast ziemi wschowskiej w XVIII w.? Migracja zagraniczna a integracja przybyszów w miejskich społeczeństwach

Mariusz Pawelec, Opole, Obecność szlachty polskiej w aktach metrykalnych parafii kalwińskiej w Taborze Wielkim na przełomie XVIII i XIX w.

Małgorzata Gniazdowska, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Przekraczanie granic. Ludzie i wpływy artystyczne zza granic ówczesnej Rzeczypospolitej w oparciu o epitafia i pomniki nagrobne z lapidarium przy kościele św. Krzyża w Lesznie

Przemysław Wojciech, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wieża rycerska i zamek – architektura graniczna na przykładzie siedziby rodowej starostów  wschowskich Jana z Czerniny i Rafała Leszczyńskiego w Rydzynie

Krystyna Krawiec-Złotkowska, Akademia Pomorska w Słupsku, Na granicy życia i śmierci... Motywy „graniczne” w Zbiorze rytmów Kaspra Miaskowskiego


>>>>https://meet.netpak.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=e307f3bce0764f2e8753636c263c9a30c7a0e247-1603436224081

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock