TworzymyGłos Regionu

Jakie dokumenty są wymagane do odbioru budowy domu 2020?

Środa, 01 kwietnia 2020 o 15:10, autor: 0 168
Jakie dokumenty są wymagane do odbioru budowy domu 2020?

Budowa domu to nie tylko prace  ziemne i budowlane.  To również szereg formalności i pozwoleń do załatwienia przed rozpoczęciem budowy, niezbędna dokumentacja prowadzona w trakcie budowy oraz dokumenty, które trzeba dostarczyć po zakończeniu prac budowlanych. Kwestie regulujące uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego domu przedstawione są w prawie budowlanym. Legalne zamieszkanie w nowo wybudowanym  budynku wymaga zgłoszenia o zakończeniu prac budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć odpowiednie dokumenty. Poniższy artykuł opisuje wymagane formalności jakie trzeba załatwić przed zamieszkaniem domu.

Dokumenty do odbioru domu

Odbiór budynku jest złożonym procesem . Dokumentem odgrywającym kluczową rolę jest dziennik budowy. Informuje on o przebiegu prac budowlanych, przeprowadzonych czynnościach czy niepożądanych zdarzeniach. Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w dzienniku budowy są inwestor oraz kierownik budowy o czym stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Kolejnym istotnym dokumentem jest oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami. Ponadto kierownik budowy powinien wystawić podpisane pismo, stwierdzające wykonanie pomiarów powierzchni użytkowej budynku, zgodnie z  rozporządzeniem MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku. W przypadku gdy w trakcie budowy dokonano tak zwanych zmian nieistotnych w odniesieniu do projektu budowlanego, należy dołączyć kopie rysunków projektowych z dokonanymi zmianami. Oprócz rysunków warto dołączyć pismo wyjaśniające cel i zakres dokonanych zmian. Projektant wykonujący zmiany, musi podpisać się na stosownym oświadczeniu wystawionym przez kierownika budowy. Jeżeli zatrudniony był inspektor nadzoru, również powinien znaleźć się jego podpis na oświadczeniu.  Do niezbędnych dokumentów zalicza się również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, sporządzoną przez geodetę posiadającego uprawnienia oraz wszelkie protokoły odbioru: instalacji gazowej (o ile znajduje się w budynku),  przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych, a także protokoły odbioru pionów wentylacyjnych i kominów spalinowych. Jeżeli inwestor będzie korzystał z własnej studni wody pitnej, zobowiązany jest dołączyć wynik badania laboratoryjnego potwierdzającego jej zdatność do spożycia. W przypadku braku możliwości przyłączenia się do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, inwestor musi wyposażyć obiekt w szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. W takiej sytuacji do dokumentów odbioru należy dołączyć odpowiednio atest higieniczny szamba wystawiony przez jego producenta, lub protokół odbioru budowy przydomowej oczyszczalni. Obecnie zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Eksploatacja szamba jest kosztowna oraz uciążliwa. Natomiast nowoczesne biologiczne oczyszczalnie są trwałymi rozwiązaniami, których roczny koszt eksploatacji wynosi kilkaset złotych, co pozwala na szybki zwrot inwestycji. Ważne, aby wybrać certyfikowaną i sprawdzoną oczyszczalnię, charakteryzującą się bezawaryjną pracą. Przykładem  takiego rozwiązania jest przydomowa oczyszczalnia NV, na którą udzielana jest 20-letnia gwarancja.

Komplet dokumentów odbioru budowy domu należy złożyć  do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, natomiast inspektor  w ciągu 21 dni roboczych ma prawo zgłosić sprzeciw.

 

 

REKLAMA

    Dział "Czytelnia" może zawierać treści reklamowe oraz lokowanie produktów.

  • Czytelnia

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock