TworzymyGłos Regionu

We wtorek sesja absolutoryjna w Krzemieniewie

Czwartek, 07 czerwca 2018 o 14:45, autor: 0 1022
We wtorek sesja absolutoryjna w Krzemieniewie

We wtorek, 12 czerwca, w sali Gminnego Centrum kultury w Krzemieniewie odbędzie się sesja Rady Gminy Krzemieniewo, w trakcie której radni zadecydują o udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 wójtowi gminy Andrzejowi Pietruli.

Uchwała absolutoryjna to jedna z najważniejszych uchwał podejmowanych przez Radę Gminy w ciągu roku. Rada jako organ nadzorujący prace wójta wskaże jak ocenia jego działania w mijającym roku kalendarzowym. Jednak to nie wszystko o czym rozprawiać będą radni. Prócz absolutorium zajmą się także zmianami w budżecie na ten rok, ustaleniem stawek za zajęcie pasa drogowego, a także ustalą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż na terenie gminy napojów alkoholowych. Poniżej prezentujemy pełen porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy Krzemieniewo.

PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   

K R Z E M I E N I E W O

ZAWIADAMIA,

 

   że XXXII Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. ( wtorek ),

godz. 14:30  w  Sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja na temat działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Pytania, wnioski, interpelacje radnych.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

- przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 przez Wójta Gminy,

- odczytanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017,

- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. ( druk nr 231).

 1. Udzielenie absolutorium.

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,

- odczytanie opinii RIO o wniosku  Komisji Rewizyjnej,

- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2017 r.  ( druk nr 236).

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2018 r. ( druk nr 237).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 . ( druk nr 238 ).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krzemieniewo . (druk nr 239).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Krzemieniewo.( druk nr 240)
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski i interpelacje.
 6. Wolne głosy, komunikaty.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Krzemieniewo

/-/ Piotr Sikorski

 

Transmisja na żywo z obrad na naszym portalu oraz profilu Facebook. Serdecznie zapraszamy.

(olek)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock