TworzymyGłos Regionu

Dwujęzyczność w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

Środa, 03 lutego 2021 o 20:20, autor: 2 1860
Dwujęzyczność w Zespole Szkół Ogólnokształcących  we Włoszakowicach

Jak powszechnie wiadomo angielski jest podstawowym językiem komunikacji na świecie, nie tylko w biznesie, ale również w kontaktach międzyludzkich. Dlatego też zarówno w szkołach podstawowych jak i ponadpodstawowych kładzie się duży nacisk na naukę tego języka.  W odpowiedzi na ogromną potrzebę komunikacji w języku angielskim wiele szkół w Polsce jak również w naszym regionie otwarło kierunki dwujęzyczne w szkołach podstawowych, liceach czy technikach.

Oczywiście Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach jest otwarty na nowe trendy w dziedzinie edukacji i wychodząc naprzeciw potrzebie jeszcze efektywniejszej nauki języków obcych od września 2020 z inicjatywy dyrektora Jarosława Zielonki również uruchomiono klasy dwujęzyczne. W bieżącym roku szkolnym we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym    w Lesznie powstały dwie klasy dwujęzyczne: klasa 7 Szkoły Podstawowej oraz klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego. 

Warto przybliżyć co to jest dwujęzyczność zwana inaczej nauczaniem bilingwalnym i jakie daje korzyści.  Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym, w przypadku naszej szkoły w języku angielskim. Nauczanie bilingwalne CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. CLIL dąży do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na tym samym poziomie. Znajomość języka obcego uzyskana metodą edukacji dwujęzycznej pozwala nie tylko mówić w tym języku, ale przede wszystkim umożliwia wykorzystanie go jako narzędzia do szerszego spojrzenia na świat, do swobodnego komunikowania się, do odkrywania innego sposobu myślenia oraz do korzystania z oryginalnych źródeł wiedzy. Podstawowym wyróżnikiem metody CLIL jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Uczniowie poznają słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie zyskują szersze perspektywy poznawcze. W naszej szkole uczniowie klas dwujęzycznych mają okazję poznać literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych poprzez realizację projektów w języku angielskim. Nauczyciele uczący stosują cyfrowe i aktywizujące metody pracy korzystając przy tym z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, komputerów, oprogramowania multimedialnego, projektorów i tablic multimedialnych. W najbliższym czasie uczniowie klasy licealnej będą mieli okazję spotkać  się i  rozmawiać z żołnierzami wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce. Celem tego przedsięwzięcia będzie przede wszystkim doskonalenie języka angielskiego ale również  przedstawienie naszego regionu.  

W Zespole Szkół Ogólnokształcących uczniowie klas dwujęzycznych  mają co najmniej 5 godzin języka angielskiego. Biologia, geografia oraz wf nauczane są w systemie dwujęzycznym co oznacza iż lekcje są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Daje to uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa   z różnych dziedzin, w przypadku naszej szkoły z biologii, geografii oraz sportu. W następnych latach  w klasach dwujęzycznych wprowadzone zostaną kolejne przedmioty prowadzone w języku angielskim. Przedmioty niejęzykowe w języku angielskim prowadzą doświadczeni nauczyciele  z II Liceum Ogólnokształcącego jak i z naszej szkoły. 

Atrakcyjne i dużo bardziej efektywne nauczanie w klasach dwujęzycznych wymaga określonych predyspozycji językowych, które są sprawdzane podczas testu predyspozycji językowych. Test ten sprawdza nie tylko myślenie logiczne na materiale z języka ojczystego, ale również predyspozycje do nauki języków obcych na przykładzie języka nieznanego uczniowi  - obcego lub/i fikcyjnego. Możliwość nauczania bilingwalnego spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów o czym świadczy fakt, że liczba kandydatów przekraczała liczbę miejsc oferowanych w klasach dwujęzycznych. O przyjęciu do klasy decydowała liczba punktów zdobytych na teście, a także wymienione na świadectwie oceny z języka polskiego, matematyki  i języka obcego nowożytnego. Dodatkowe punkty uczniowie otrzymywali również za świadectwo promocyjne z wyróżnieniem.

Podsumowując śmiało można powiedzieć, że nauka w klasach  dwujęzycznych przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w dwujęzycznych szkołach ponadpodstawowych,    a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.

KMS

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

avatar

avatar
~Zadowolony
04.02.2021 22:53

Super sprawa, nie trzeba dowodzić do Leszna czy Wschowy.

avatar
~Nn
05.02.2021 07:50

A we Wschowie szkół średnich nie ma?

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

OGŁOSZENIA

dodaj ogłoszenie

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock