TworzymyGłos Regionu

Nowa Szansa dla uczniów z Gminy Lipno

Poniedziałek, 08 kwietnia 2019 o 11:08, autor: 0 1218
Nowa Szansa dla uczniów z Gminy Lipno

Gmina Lipno uzyskała dofinansowanie projektu pt.: „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno” Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości kształcenia dla 170 (78K i 92M) uczniów, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych (2M) oraz 26 (21K i 5 M) nauczycieli 4 szkół publicznych Gminy Lipno, w okresie 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r.

Projekt zakłada:

-podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez przeprowadzenie 1336 godzin grupowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz zajęć aktywizujących i rozwijających kompetencje kluczowe,

-indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  poprzez realizację 599 godzin specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych,

- doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów poprzez przeprowadzenie 20 godzin zajęć,

-podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych,

-doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych w szkołach objętych projektem.

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych:

-170 uczniów (78K) w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,

-36 uczniów (8 K) ze specjalnymi potrzebami  w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami,

-60 uczniów (30K) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,

- 2 uczniów (2M) z orzeczeniem o niepełnosprawności,

-26 nauczycieli (21K).

Doposażone zostaną 4 pracownie matematyczne i  6 pracowni przyrodniczych 4 szkół Gminy Lipno.

Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost jakości kształcenia i ułatwienie kontynuowania nauki na wyższych poziomach przez uczniów w Gminie Lipno.

Projekt realizowany jest przez: Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Lipnie, Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach, Szkołę Podstawową im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach, Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie (od 01.09.2017 r. Branżową Szkołę I Stopnia im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie).

Wartość projektu: 408 085,99 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 387 120,99 zł

 

Źródło: gmina Lipno

 

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock